Общи условия

Ако искате да бъдете клиент или активен потребител на нашия уеб магазин, моля, прочетете внимателно нашите Общи условия и използвайте нашите услуги само ако сте съгласни с всички негови точки и ги считате за обвързващи за вас.

Техническата информация, необходима за използването на уебсайта, която не е включена в тези ОУ, се предоставя от друга информация, налична на уебсайта. Разпоредбите на тези ОУ и проспектите и друга информация, достъпна на уебсайта, се тълкуват заедно, при взаимно зачитане. Ако съдържанието на тези ОУ и информацията и друга информация, достъпна на уебсайта, се различават, разпоредбите на тези ОУ имат предимство.

 1. Въведение

Настоящите Общи условия (наричани по-долу: GTC) съдържат общи условия за използване на уебсайта за лица, които използват продуктите и услугите, достъпни на уебсайта https://SciPet.bg(„ уебсайтът “) („ потребителят “) ), които не са обсъждани индивидуално от страните. Регистрирайки се, Потребителят също признава и приема разпоредбите на тези ОУ при извършване на своята поръчка.

 1. Доставчикът на услуги

Имейл адрес:  info@SciPet.bg

 1. Търговска дейност за доставка на колети

Чрез уебсайта доставчикът на услуги извършва продажба на дребно на потребителски стоки, както и колетна и интернет търговия.

По време на търговските си дейности Доставчикът на услуги внася определени продукти извън територията на Европейското икономическо пространство, така че той също се счита за производител на продукта в съответствие с правилата за отговорност на продуктите за тези продукти. В противен случай Доставчикът на услуги се освобождава от отговорност за всяка повреда на продукта в съответствие с разпоредбите на Гражданския кодекс в случай на определяне на производителя като дистрибутор на продуктите. 6: 553.

Потребителите могат да намерят потребителски артикули и други продукти, продавани на уебсайта, в съответните елементи от менюто на уебсайта.

 1. Разпределени продукти

Доставчикът на услуги предоставя информация за всеки продукт в техния фиш на уебсайта. Всички търговски съобщения на уебсайта се тълкуват във връзка с разпоредбите на настоящите ОУ.

Продуктите, продавани на уебсайта, не се квалифицират като медицински помощни средства или други медицински изделия. Във връзка с това Доставчикът на услуги информира Потребителите по-специално, че продуктите не са предназначени за диагностични или терапевтични цели, нито тяхното използване е предназначено за предотвратяване, диагностициране, наблюдение, лечение или облекчаване на симптомите на заболяването. Съобщенията за ефектите на продуктите на уебсайта по никакъв начин не приписват лекарствения ефект на продуктите.

Доставчикът на услуги доставя продуктите на Потребителите в състояние, подходящо за предвидената употреба. Преди употреба обаче, моля, уверете се, че продуктът е почистен правилно според вида на продукта и че сте прочели инструкциите за употреба на продукта и всяка информация, достъпна онлайн, преди да го използвате. Доставчикът на услуги не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта.

Условия за ползване

5.1. Непълнолетни потребители

Регистрацията или приемането на поръчката на Потребител на възраст под 18 години или с ограничена правоспособност изисква съгласието или съгласието на неговия / нейния законен представител или настойник, в противен случай Доставчикът на услуги няма да може да приеме поръчката на непълнолетно лице или ограничен потребител и регистрацията ще бъде анулирана.

5.2. Отговорност

Доставчикът на услуги изключва всякаква отговорност за поведението на Потребителите. Освен това той декларира, че Потребителят носи пълна и изключителна отговорност за собственото си поведение.

Потребителят е длъжен да гарантира, че използването на уебсайта не нарушава пряко или косвено закона или правата на трети страни.

Доставчикът на услуги има право, но не е длъжен да проверява съдържанието (например публикации), предоставено от Потребителите по време на използването на уебсайта. По отношение на публикуваното съдържание, Доставчикът на услуги има право, но не е задължен, да търси знаци, показващи продължаването на незаконната дейност. Доставчикът на услуги не носи отговорност за публикуваното съдържание.

5.3 Авторски права

5.3.1) Авторът на Уебсайта, материалите, книгите, бюлетините и другата интелектуална собственост (включително, но не само, всички графични и други материали, оформлението и дизайна на Уебсайта, използвания софтуер и други решения, идеи и реализации) (наричани по-долу „Произведения“) е: Доставчикът на услуги.

5.3.2) Авторските права върху Продуктите се притежават от Доставчика на услуги. 10.2.2.2 Доставчикът на услуги е собственик на Продукта. 10.2.2 Забранено е да се правят каквито и да било копия на Продукта, да се възпроизвежда по какъвто и да било начин, да се показва публично, да се публикува изцяло или частично, да се качва в портали за споделяне на файлове, да се създава собствен подобен продукт или услуга на базата на Продукта. С поръчката на продукта клиентът няма право да препродава продукта.

В случай на копиране, адаптиране, незаконно използване, злоупотреба, препродажба, запазване на физически или друг носител или отпечатване или друг подобен продукт, услуга, публичен показ, публикуване изцяло или частично въз основа на Продукта, Клиентът, който е извършил нарушението или пряко или косвено е допринесъл за него, е длъжен да заплати на Притежателя на правата с незабавно действие сто (100) пъти общата цена на Продукта към даден момент. Това се отнася по-специално за споделянето на връзка за достъп или споделянето на данните за вход на Участника.

5.3.3) Цялото текстово и графично съдържание на Произведенията, изцяло или частично, е защитено с авторско право (съгласно Закон LXXVI от 1999 г.). Всички права върху Произведенията са запазени от Автора.

5.3.4) Произведенията не могат да бъдат променяни, адаптирани или превръщани в друго произведение (производно произведение), нито да бъдат комбинирани с друго произведение.

5.3.5) Използването на Произведенията за търговски или бизнес цели е забранено, независимо от формата или начина на използване.

5.3.6) Ако клиентът наруши разпоредбите за авторските права, Доставчикът на услуги има право да оттегли/изтрие достъпа на клиента до обучението, дори ако клиентът вече е платил за продукта/курса изцяло.

 1. Пазаруване на уебсайта

6.1. Процес на поръчка

6.1.1. Кошница

Уебсайтът предоставя възможност за онлайн поръчка за потребители. Избраният продукт може да бъде добавен в кошницата с помощта на бутона Добави в кошницата . Потребителят може да провери съдържанието на количката, като използва елемента от менюто Количка . Тук можете да промените количеството на продукта в кошницата и да поръчате артикула.

В менюто Пазарска количка Потребителят има право да осребри купоните, предоставени от Доставчика на услуги, като въведе кода на купона. Предимствата и отстъпките, предоставени от всеки талон, могат да бъдат намерени в търговското съобщение, предоставено при предаването на талона. Като общо правило отстъпките, предоставени от купоните, не могат да се комбинират и е възможно да се използва един талон за поръчка по избор на Потребителя.

Потребителят може също така да избере подходящия метод за доставка, като използва елемента от менюто Shopping Cart. Доставчикът на услуги посочва общите разходи за всеки вид транспорт до тях. Допълнителна информация за всеки вид транспорт се съдържа в тези ОУ.

6.1.2. Разгледайте

Потребителят може да продължи процеса на покупка, като щракне върху бутона Отиди до плащане . Уебсайтът не предоставя възможност за регистрация, Потребителите винаги имат право да правят индивидуални поръчки.

На интерфейса на Checkout, Потребителят трябва да избере подходящия начин на плащане, както и да провери всичките си предварително въведени данни и продуктите, които иска да поръча, тяхното количество. В случай на грешки при въвеждане на данни, Потребителят може да коригира въведените данни. Ако намерите всичко подходящо, можете да използвате бутона Pay, за да финализирате поръчката си. Ще получите потвърждение на уебсайта или по имейл. Ако след записване на поръчката (напр. В имейл за потвърждение) открие неверни данни, той е длъжен да уведоми доставчика на услуги незабавно, но не по-късно от 24 часа.

6.2. Обвързване на оферти, потвърждение

Доставчикът на услуги информира Потребителя в рамките на 48 часа от получаването на поръчката чрез имейл за потвърждение, който се препраща на имейл адреса, предоставен от Потребителя. Ако Потребителят не получи потвърждението в рамките на 48 часа, Потребителят се освобождава от задължението да направи оферта и не е длъжен да приема поръчаните продукти.

Имейлът за потвърждение съдържа данните, предоставени по време на покупката, данните за поръчката, името и цената на поръчаната (ите) стока (и), избраните методи за плащане и доставка, номер на поръчката и в допълнение коментарите на потребителя по поръчката.

6.3. Сключване на договора

Възможно е сключването на договора само на унгарски език. Подаването на поръчката се счита за сключен по електронен път договор, за който Закон CVIII от 2001 г. относно някои въпроси на услугите за електронна търговия и услугите на информационното общество. („ Eker Act “) се прилагат съответно. Договорът е предмет на правителствено постановление 45/2014 (II.26.) Относно подробните правила на договорите между потребители и предприятия, като се имат предвид разпоредбите на Директива 2011/83 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите .

В допълнение към автоматично изпратеното имейл за потвърждение, Доставчикът на услугата ще изпрати второ имейл (отделно имейл за приемане) до Потребителя в рамките на още 48 часа, приемайки офертата на Потребителя. Договорът се сключва след получаване на отделен имейл до Потребителя относно приемането на офертата от Доставчика на услуги. При липсата на този втори приемлив имейл от Доставчика на услуги няма да бъде сключен договор за продажба с Потребителя и Доставчикът на Услуги няма да бъде задължен да достави.

6.4. Регистрация на договора

Договорът, сключен чрез уебсайта, не се квалифицира като писмен договор, Доставчикът на услуги не го регистрира, след това не е достъпен. Доставчикът на услуги не спазва разпоредбите на кодекса за поведение.

6.5. Фактура

Доставчикът на услуги издава фактура за продажба на стоки, която се доставя на имейл адреса, предоставен от Потребителя едновременно с доставката.

Доставчикът на услуги издава една фактура за Поръчката, няма начин да я отворите, изисква подаване на отделна поръчка.

6.6. Плащане

Уебсайтът позволява на своите Потребители да използват следните начини на плащане.

6.6.1. Плащане с кредитна карта

С плащането с кредитна карта можете удобно и сигурно да платите цената на продуктите. Когато плащате с кредитна карта, можете да платите чрез защитения интерфейс за плащане на Barion. Ние не прехвърляме данни за клиенти на Barion, нито получаваме банкови данни, освен за потвърждение на успеха на транзакцията.

Можете да платите на нашия уебсайт със следните видове карти:

 • Visa Classic (релефна)
 • MasterCard (релефна)
 • American Express
 • В зависимост от издателя, картите Visa Electron (нерелефни) и Maestro – за тези карти издателят определя използването на картата в Интернет, ако е упълномощен, в този случай нашата система може да го приеме.

Вижте общите условия на Barion за подробности относно процеса на плащане с банкова карта!

6.6.2. Директен банков превод

Ако изберете директен банков превод, Потребителят ще получи информация за данните за плащане по имейл след изпращане на поръчката. Във всички случаи Потребителят е длъжен да посочи номера на поръчката в полето за коментар на банковия превод, в противен случай идентификацията на поръчката може да се провали и преведената сума ще бъде възстановена автоматично след приспадане на разходите за обработка.

В случай на директен банков превод, Доставчикът на услуги ще достави продуктите само след пълното кредитиране на покупната цена. Ако плащането не бъде кредитирано в рамките на 3 работни дни след изпращане на поръчката, Доставчикът на услуги има право едностранно да се оттегли от поръчката по всяко време.

6.6.3. Наложен платеж

Ако искате да уредите стойността на поръчката при получаване на пакета, изберете метода на плащане „Наложен платеж“. В този случай стойността на поръчаната (ите) стока (и) трябва да бъде платена лично на персонала на куриерската служба при пристигане на пакета.

Плащането с наложен платеж се извършва от партньора на Доставчика на услуги, който се урежда от общите условия на превозвача.

6.7. Опции за получаване, Доставка

Доставчикът на услуги предоставя на потребителите следните опции за доставка и методи за доставка:

6.7.1. Куриерска служба (GLS)

Пакетите се доставят в къщата от персонала на куриерската служба, обикновено в работни дни между 8 и 17 часа, куриерската служба информира клиента предварително чрез SMS за пристигането на пакета, в който куриерската служба определя 3-часов интервал на пристигане на пакета. Ако през този период не сте у дома, препоръчително е да посочите служебен адрес (ако е възможно) като адрес за доставка.

Ако куриерът не може да намери никого на посочения адрес, оставете известие, можете да попитате за пакета от диспечера на посочения там телефон. Куриерът ще опита повторно доставка на следващия ден. Ако доставката се провали втори път, куриерската служба ще върне стоките в помещенията и поръчката ще бъде анулирана. Разходите за доставка на неполучените пакети ще бъдат таксувани от клиента!

Поръчките от нашия уеб магазин се изпълняват от куриерската служба GLS.

При получаване на продукта, Потребителят е длъжен да провери дали продуктът не е повреден. Ако имате повреда на опаковката или продукта, Потребителят може да поиска от куриера да вземе доклад. В противен случай количеството и качеството на продукта ще бъдат получени чрез получаване на продукта от куриера или подписване на документа, потвърждаващ получаването, поради което Доставчикът на услуги няма да може да приеме количествена рекламация след заминаването на лицето, извършващо доставката .

Ако опаковката или продуктът са видимо повредени при получаване и щетите са настъпили преди получаването на стоките, Доставчикът на услуги осигурява връщането или замяната на продукта безплатно.

Освен ако не е уговорено друго, Доставчикът на услуги е длъжен да предостави продукта на потребителя незабавно, но не по-късно от тридесет дни след сключването на договора (т.е. приемането на поръчката от Доставчика на услуги). В случай на забавяне от страна на доставчика на услуги, потребителят има право да определи допълнителен срок. Ако Доставчикът на услуги не успее да изпълни в допълнителния срок, Потребителят има право да се откаже от договора, в допълнение към другите си претенции за гаранция. Потребителят има право да се откаже от договора, без да определя допълнителен срок, ако Доставчикът на услуги е отказал да изпълни договора или договорът е трябвало да бъде изпълнен в рамките на определеното време за изпълнение – а не по друг начин – съгласно споразумението на страните или дължимо до разпознаваемата цел на услугата. Без да ограничава горното, Потребителят има право на всички права, дължими му, Ptk. за да упражнят правото на гаранция съгласно горепосоченото, те не са ограничени в случай на Потребител, който се квалифицира като потребител.

 1. Право на теглене и гаранция за връщане на парите

7.1. Гарантирано връщане на парите

В допълнение към предоставянето на Потребителя на правото на отказ, описано в точки 6.2-6.3 по-долу, Доставчикът на услуги може да поеме 30-дневна гаранция за връщане на парите за някои от своите продукти. Гаранцията за връщане на парите се прилага само за тези продукти, за които Доставчикът на услуги ясно е посочил това на уебсайта.

Потребителят има право да упражни гаранцията за връщане на парите в рамките на 30 дни от получаването на продукта по същия начин като правото на отказ (вж. Точка 6.2 по-долу).

Потребителят няма право да използва гаранцията за връщане на парите за продукт, чиято стойност е намаляла или е повредена по друг начин в резултат на използването му. Това изключение не се прилага за добива на продукта или за амортизацията, произтичаща от предназначението му.

7.2. Процедура за упражняване на правото на отказ

45/2014 относно подробните правила на договорите между потребител и бизнес. (II. 26.) на правителството, в случай на договор, сключен извън търговските помещения и задочно, Потребителят има право да се оттегли без обосновка в рамките на определен законов срок.

A Ptk. Съгласно настоящите му тълкувателни разпоредби, потребител е всяко физическо лице, което действа извън своята професия, самостоятелна заетост или бизнес. В случай на Потребител с право на отказ, Доставчикът на услуги има право да провери по всяко време дали Потребителят се квалифицира като потребител по отношение на поръчката.

Потребителят може да упражни правото на отказ без основание в рамките на четиринадесет (14) дни от датата на получаване от Потребителя или трета страна, посочена от него (различна от превозвача) на продукта или, в случай на няколко продукта, последен доставен продукт. Потребителят може също да упражни правото си на отказ в периода между датата на сключване на договора и датата на получаване на продукта.

Ако Потребителят желае да упражни правото си на отказ, той трябва да изпрати ясна декларация за намерението си да се оттегли на Доставчика на услуги в рамките на срока, посочен по-горе, на която и да е от данните за контакт, посочени в точка 2 от настоящите ОУ (например по пощата или електронна поща). Също така за тази цел Потребителят може да използва примерната декларация за отказ, приложена към тези ОУ.

Счита се, че потребителят упражнява правото си на отказ в рамките на срока, ако изпрати декларацията си за отказ до доставчика на услуги преди изтичането на посочения по-горе срок. В случай на писмено оттегляне, отказът се счита за валидиран в рамките на срока, ако Потребителят изпрати извлечението на Доставчика на услугата в рамките на 14 календарни дни (дори на 14-ия календарен ден). В случай на уведомяване по пощата, Доставчикът на услуги взема предвид датата на изпращане, а в случай на уведомяване по електронна поща, времето за изпращане на имейла за изчисляване на крайния срок. Потребителят ще изпрати писмото с препоръчана поща, така че датата на изпращане може да бъде надеждно доказана. Потребителят трябва да докаже, че е упражнил правото си на отказ в съответствие с горното и законовите разпоредби.

Доставчикът на услуги незабавно потвърждава получаването на изявлението за отказ на потребителя под формата на имейл.

В случай на отказ, Потребителят е длъжен да върне поръчания продукт на адреса, посочен в точка 2 от ASZF, без забавяне, но не по-късно от 14 дни от уведомяването за изявлението за отказ. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати продукта (по пощата или го достави на куриера, поръчан от него) преди изтичането на 14-дневния срок.

Преките разходи за връщане на продукта на адреса на доставчика на услуги се поемат от потребителя. Доставчикът на услуги не може да приеме пакета, върнат с наложен платеж. Освен разходите за връщане на продукта, потребителят не поема никакви други разходи във връзка с отказа.

Ако Потребителят се откаже от договора в съответствие със законовите разпоредби, Доставчикът възстановява пълната сума, платена от Потребителя срещу заплащане, включително разходите, направени във връзка с изпълнението (превоз). Изключение от това са направените допълнителни разходи, тъй като потребителят е избрал вид транспорт, различен от най-евтиния стандартен вид транспорт, предлаган от доставчика на услуги. Доставчикът на услуги има право да задържи възстановяването на сумата, докато продуктът бъде върнат или потребителят докаже, че е върнат: от двете доставчикът на услуги ще вземе предвид по-ранната дата.

По време на възстановяването на средства, Доставчикът на услуги ще използва същия начин на плащане като при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят изрично не се съгласи с използването на друг начин на плащане; няма допълнителни разходи за потребителя в резултат на използването на този метод за възстановяване.

Потребителят носи отговорност за амортизация на продукта само ако това се е случило поради употреба, надвишаваща употребата, необходима за определяне на естеството, свойствата и действието на продукта.

7.3. В които случаи Потребителят няма право на отказ

Потребителят няма право на отказ в следните случаи:

 • В случай на договор за предоставяне на услуга, след изпълнението на цялата услуга, ако Доставчикът на услугата е започнал изпълнението с изричното предварително съгласие на Потребителя и Потребителят признава, че губи правото си на прекратяване след изпълнение на цялата услуга.
 • По отношение на продукт или услуга, чиято цена или такса не може да бъде повлияна от паричния пазар от Доставчика на услуги, тя е обект на възможни колебания по време на 14-дневния период на теглене.
 • В случай на необработен продукт, който е произведен от доставчика на услуги въз основа на инструкциите на потребителя или по изрично искане, или в случай на продукт, който е ясно съобразен с потребителя.
 • В случай на нетраен или краткотраен продукт.
 • В случай на запечатан продукт, който поради здравословни или хигиенни причини не може да бъде върнат след отваряне след доставката.
 • По отношение на продукт, който по своята същност е неразделно смесен с друг продукт след доставката.
 • В случай на алкохолна напитка, чиято действителна стойност зависи от пазарните колебания извън контрола на Доставчика на услуги и чиято цена е договорена от страните при сключване на договора за продажба, обаче, договорът ще бъде изпълнен само след тридесетия ден.
 • В случай на бизнес договор, при който Доставчикът на услуги посещава Потребителя по изрично искане на Потребителя с цел извършване на спешни работи по ремонт или поддръжка.
 • По отношение на продажбата и закупуването на запечатан пакет със звук или изображения, както и копие на компютърен софтуер, ако Потребителят е отворил пакета след доставката.
 • За вестници, периодични издания и периодични издания, с изключение на абонаментни договори.
 • За поръчки, възложени на публичен търг.
 • В случай на договор за предоставяне на настаняване, транспорт, коли под наем, кетъринг или развлекателни услуги, различни от жилищни услуги, ако е определена дата на изпълнение или срок, посочени в договора.
 • По отношение на съдържанието на цифрови данни, предоставено на нематериален носител, ако Доставчикът на услуга е започнал изпълнението с изричното предварително съгласие на Потребителя и Потребителят е заявил едновременно, че губи правото си на отказ след началото на изпълнението.
 1. Гаранция

8.1. Гаранция за консумативи

В случай на неправилно изпълнение от страна на Доставчика на услуги, Потребителят може да предяви иск за гаранция срещу доставки срещу компанията в съответствие с разпоредбите на Акт V от 2013 г. на Гражданския кодекс („ Граждански кодекс ”).

В случай на потребителски договор, Потребителят, който се квалифицира като Потребител, може да приложи своите претенции за гаранция в случай на дефектно изпълнение в рамките на давностен срок от две години от датата на получаване. След двугодишния давностен срок Потребителят вече не може да налага своите гаранционни права. Ако предметът на договора между потребителя и бизнеса е използвана вещ, давностният срок е една година.

В случай на договор с непотребител, Потребителят може да предяви своите претенции за гаранция в рамките на една година от датата на получаване от датата на получаване.

Потребителят може, по свой избор, да използва следните гаранционни претенции:

 • Можете да поискате ремонт или подмяна, освен ако е невъзможно да се отговори на търсенето, избрано от Клиента, или това би довело до непропорционални допълнителни разходи за бизнеса в сравнение с изпълнението на друго искане.
 • Ако ремонтът или замяната не могат да бъдат поискани от Потребителя (тъй като не са предприети от Доставчика на услуги или не могат да бъдат изпълнени по съответния начин), Потребителят може да поиска пропорционално намаляване на обезщетението или повредата може да бъде поправена или поправена от Потребителя или – може също да се откаже от договора. Няма място за отказ поради малка грешка.

Потребителят може да прехвърли избраното от него право на гаранция за друг, но разходите, причинени от прехвърлянето, се поемат от Потребителя, освен ако това не е било оправдано или Доставчикът на услуги е посочил причина за това.

Потребителят е длъжен да докладва за грешката незабавно след нейното откриване. Откритата от Потребителя грешка се счита за уведомена незабавно, ако е съобщена в рамките на два (2) месеца от откриването на грешката. Потребителят носи отговорност за щетите, причинени от забавянето на комуникацията.

Потребителят може да наложи искането си за гаранция за доставка директно срещу компанията.

В рамките на шест месеца от доставката (т.е. доставка, получаване), в случай на дефект, разпознат от Потребителя, се предполага, че дефектът е съществувал по време на изпълнението, освен ако тази презумпция е несъвместима с естеството на дефекта или естеството на продукта. Доставчикът на услуги се освобождава от гаранцията само ако отмени тази презумпция, т.е. докаже, че дефектът на продукта е възникнал след доставката на Потребителя. Въз основа на това Доставчикът на услуги не е длъжен да уважи възражението на Потребителя, ако надлежно докаже, че причината за грешката е следствие от неправилното използване на продукта. Шест месеца след изпълнението обаче тежестта на доказване се обръща, т.е. в случай на спор, Потребителят трябва да докаже, че дефектът вече е съществувал по време на изпълнението.

8.2. Гаранция на продукта

Гаранцията на продукта може да възникне само в случай на дефект на движимо имущество (продукт). В този случай Потребителят се квалифицира като Потребител – по свой избор – в съответствие с 7.1. може да предяви претенция за право или гаранция за продукт, посочена в

Като претенция за гаранция за продукт, Потребителят може да поиска само ремонт или подмяна на дефектния продукт.

Продуктът се счита за дефектен, ако не отговаря на изискванията за качество, действащи към момента на пускане на пазара или ако няма характеристиките, посочени от производителя.

Потребителят може да предяви искането си за гаранция на продукта в рамките на две (2) години от пускането на продукта на пазара от производителя. След изтичане на този срок той губи това право.

Потребителят може да упражни само претенция за гаранция на продукта срещу производителя или дистрибутора на движимо имущество.

В случай на претенция за гаранция за продукт, Потребителят трябва да докаже дефекта на продукта.

Производителят (дистрибуторът) се освобождава от задължението за гаранция на продукта само ако може да докаже, че:

 • – продуктът не е бил произведен или пуснат на пазара по време на неговата нестопанска дейност, или
 • дефектът не е бил откриваем по време на пускането на пазара според състоянието на техниката или
 • дефектът на продукта е резултат от прилагането на законодателство или задължителен официален регламент.

Достатъчно е производителят (дистрибуторът) да докаже една от горните причини за освобождаването.

Поради един и същ дефект, гаранцията за доставка и претенцията за гаранция на продукта не могат да бъдат изпълнени едновременно, паралелно. Въпреки това, в случай на успешен иск за гаранция за продукт, Потребителят може да принуди своя или нейния иск за гаранция срещу производителя за заменения продукт или ремонтираната част.

8.3. Гаранция

151/2003 относно задължителната гаранция за определени трайни потребителски стоки във връзка със задължителната гаранция за определени трайни потребителски стоки. (IX. 22.) съдържа разпоредби. (Материалният) обхват на декрета се прилага само за продукти, продавани по нов потребителски договор, сключен на територията на Унгария и изброени в приложението към декрета.

Доставчикът на услуги предоставя на потребителя гаранционна карта по отношение на продукти, за които е наложено гаранционно задължение.

Задължителната гаранция за трайни потребителски стоки, изброени в приложението към правителственото постановление, може да продължи от 1 до 3 години, в зависимост от покупната цена на продукта, считано от деня, в който продуктът е предаден на потребителя или, ако е поръчан от доставчика на услуги или негов агент.

Компанията се освобождава от гаранционното си задължение само ако докаже, че причината за дефекта е възникнала след изпълнение.

Поради същата грешка, Потребителят не може да предявява претенции за гаранция и гаранция или гаранция за продукт и гаранция едновременно, успоредно помежду си, в противен случай Потребителят няма да упражнява правата, произтичащи от гаранцията, в съответствие с раздел 7.1. и 7.2. независимо от правата, посочени в точка.

8.4. Изпълнение на гаранционни претенции

Потребителят може да предяви своите претенции за гаранция на следните контакти:

Имейл адрес:                     info@SciPet.bg

 1. Опции за изпълнение

9.1. Място, час и начин на разглеждане на жалбите

Потребителят може да изпраща възражения, свързани с продукта или дейностите на Доставчика на услуги, на следните данни за контакт:

Имейл адрес:                     info@SciPet.bg

Доставчикът на услуги незабавно отстранява устната жалба, ако има възможност да го направи. Ако не е възможно да се отстрани незабавно устната жалба поради естеството на жалбата или ако Потребителят не е съгласен с разглеждането на жалбата, Доставчикът на услуги ще съхранява доклад за жалбата в продължение на пет години, заедно с съществен отговор на жалбата.

Доставчикът на услуги е длъжен да предаде копие от протокола на Потребителя на място в случай на устна жалба, предадена лично (в търговските помещения) или, ако това е невъзможно, да действа в съответствие с правилата за писмено жалба, описана по-долу.

В случай на устна жалба, съобщена по телефон или друга електронна комуникационна услуга, Доставчикът на услугата изпраща копие от протокола до Потребителя най-късно едновременно с основния отговор.

Във всички останали случаи Доставчикът на услуги действа в съответствие с правилата, приложими за писмени жалби.

Доставчикът на услуги предоставя уникален идентификатор на жалба, записана по телефон или друго средство за комуникация, което улеснява извличането на жалбата по-късно.

Доставчикът на услуги ще отговори на получената жалба в писмен вид в рамките на 30 дни. Мярката означава доставка по пощата в съответствие с този договор.

Ако жалбата бъде отхвърлена, Доставчикът на услуги информира Потребителя за причината за отказа.

9.2. Други възможности за изпълнение

Ако потребителски спор между Доставчика на услуги и Потребителя не бъде уреден по време на преговорите с Доставчика на услуги, за Потребителя са отворени следните правоприлагащи възможности:

 • Жалби на органи за защита на потребителите ,

Задачите на органа за защита на потребителите, включително разследването на жалби на потребители, се изпълняват от териториално компетентните държавни служби.

Потребителите могат да изберат териториално компетентните държавни служби на връзката по-долу, която също съдържа всички данни за контакт на компетентната служба.

https://www.kormanyhivatal.hu/hu

Потребителят има право и да подаде жалбата си по електронен път, както следва:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/panasz
 • Процес на вземане на арбитражен съвет ,

Потребителите могат да използват помирителния съвет на Будапеща до Търговско-промишлената камара в Будапеща .

Контакти

Адрес: 1016 Будапеща, Krisztina krt. 99.

Телефон: 06-1-488-2131

Факс: 06-1-488-2186

Имейл: bekelteto.testulet@bkik.hu

Допълнителна информация за работата на помирителните съвети и процедурата може да бъде намерена на уебсайта по-долу.

http://www.bekeltetes.hu
 • Решаване на онлайн спорове на Европейския съюз,

Съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно онлайн разрешаване на спорове за потребителски спорове, Комисията създаде онлайн платформа за разрешаване на спорове, която потребителите във всяка държава-членка могат да използват за подаване на жалби.

Платформата, създадена от Комисията, е достъпна на:            http://ec.europa.eu/odr

 • Започване на съдебно производство .
 1. Други

10.1. GTC, промяна на цената

Доставчикът на услуги може да изменя тези ОУ, цените на продуктите, продавани на уебсайта, и други посочени цени по всяко време без обратна сила, изменението влиза в сила след публикуването му на уебсайта и се прилага за транзакции след влизането му сила.

10.2. Технически ограничения

Покупката на уебсайта предполага, че Потребителят е наясно и приема възможностите и ограниченията на Интернет, по-специално по отношение на техническото изпълнение и грешките. Доставчикът на услуги не носи отговорност, ако бъде открита някаква неизправност в интернет мрежата, която възпрепятства работата на уебсайта и покупката.

Датата на влизане в сила на настоящите Общи условия е  5 ноември 2020 г.

 1. с. приложение

Образец на декларация за оттегляне / прекратяване

(попълнете и върнете само в случай на намерение да се откажете от договора)

Получател: *

Аз, долуподписаният, декларирам, че упражнявам правото си на отказ / прекратяване по отношение на договора за продажба на следните продукти (продукти) или предоставянето на следната услуга: *

Дата на сключване на договора / дата на получаване: *

Име на потребител (и):

Адрес на потребител (и):

Подпис на потребител (и): (само на хартиен носител)

Датирано